Informacje prasowe


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po III kwartale 2013 roku


14.11.2013

W trzech kwartałach 2013 roku Getin Holding osiągnął zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 186,8 mln PLN. Ponad połowa wyniku została wypracowana przez spółki zagraniczne. Zysk netto Grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale wyniósł 79,6 mln PLN i był o 24.4% wyższy w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Pobierz dokument

Kontakt dla Mediów

Wojciech Sury

Wojciech Sury

Rzecznik Prasowy

w.sury@getin.pl