Informacje prasowe


Publikacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za pierwsze półrocze 2013 roku


30.08.2013

Getin Holding kontynuuje rozwój zdywersyfikowanej przychodowo i geograficznie grupy kapitałowej działającej na rynku usług finansowych. W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 107,1 mln PLN. Zysk netto Grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale wyniósł 64,0 mln PLN i był o 48% lepszy niż za pierwsze trzy miesiące roku.


Pobierz dokument

Kontakt dla Mediów

Wojciech Sury

Wojciech Sury

Rzecznik Prasowy

w.sury@getin.pl