Emisje


Zmiana oznaczenia serii wszystkich akcji Getin Holding


29.05.2013 |

W dniu 29 maja Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę oznaczenia serii wszystkich akcji Getin Holding S.A. jako akcje serii A. Zmiana oznaczenia serii akcji została przyjęta uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Pobierz: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21