Emisje


Akcje serii: P | Liczba akcji: 1 015 115 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł


16.04.2012 |

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21