Emisje


Akcje serii: O | Liczba akcji: 18 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 9,25 zł


11.03.2011 |

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21