Emisje


Akcje serii: N | Liczba akcji: 3 998 333 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł


16.04.2012 |


Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21