Emisje


Akcje serii: M | Liczba akcji: 70 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 9,5 zł


16.04.2012 |

W ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w dniach od 01.11.2006r. do 06.11.2006r na warunkach przedstawionych we Wstępnym Memorandum Ofertowym z dnia 18 października 2006 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21