Emisje


Akcje serii: K | Liczba akcji: 22 483 776 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł


25.05.2006 |

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21