Emisje


Akcje serii: J | Liczba akcji: 2 779 986 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 2,4 zł


28.04.2005 |


Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Analityk ds. Relacji Inwestorskich

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21