Emisje


Akcje serii: G | Liczba akcji: 245 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1,35 zł


19.02.2004 |

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21