Emisje


Akcje serii: F | Liczba akcji: 54 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł


08.05.2003 |

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21