Emisje


Akcje serii: D | Liczba akcji: 700 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł


05.12.2000 |

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21