Aktualności


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 10 maja 2022 r.


10.05.2022

Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 10.05.2022 r. (15:06).

Pobierz dokument