Aktualności


Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji Idea Bank Ukraina


10.11.2021

Raport bieżący nr 38/2021 z dnia 10.11.2021 (19:48).

Pobierz dokument