19.10.2017

Powołanie Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding SA

Powołanie Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding SA

17.12.2015

Getin Holding podpisał z FORUS Bank umowę sprzedaży akcji Carcade Rosja

W dniu 16 grudnia 2015 roku Getin Holding zawarł z Siderock Trading and Investments Limited, spółką powiązaną z rosyjskim FORUS Bank, warunkową umowę sprzedaży 100% akcji, działającej na terenie Federacji Rosyjskiej, spółki leasingowej Carcade. Strony określiły wartość transakcji na 3,0 mld RUB (co stanowi równowartość 169,5 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 16 grudnia 2015 roku). Na koniec III kwartału 2015 roku aktywa Grupy Carcade wynosiły 19,4 mld RUB (1,1 mld PLN), a kapitały własne 3,0 mld RUB. Finalizacja umowy planowana jest na początku 2016 roku.