14.02.2008

Getin Holding finalizuje zakup Akkord Plus

Getin International S.a.r.l., spółka zależna Getin Holding, zawarł umowę nabycia łącznie 70% udziałów w spółce Akkord – Plus z siedzibą w Kijowie na Ukrainie.

12.02.2008

Getin Holding finalizuje zakup SombelBanku

5 lutego 2008 Getin Holding nabył pakiet akcji białoruskiego SombelBanku

30.01.2008

Zmiany we władzach Getin Holding

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11.01.2008 r. powierzyła z dniem 11.01.2008 r. pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Getin Holding S.A. Krzysztofowi Rosińskiemu

09.11.2006

Getin Holding zrealizował największą ofertę publiczną 2006 roku

Getin Holding przeprowadził największą w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ofertę publiczną dokonaną przez firmę prywatną – ponad 1,2 mld złotych

13.10.2006

Factor in Bank drugi wśród banków specjalizujących się w usługach faktoringowych

Według zestawienia opublikowanego przez Rzeczpospolitą Factor In Bank osiągnął najwyższy wzrost na rynku zajmując drugie miejsce wśród banków świadczących usługi faktoringowe.

19.05.2006

Getin Bank coraz wyżej w rankingach

Getin Bank znalazł się na drugim miejscu wśrod najlepszych banków detalicznych i na szóstym wśród banków finansujących zakup nieruchomości

15.05.2006

Zmiany w Zarządzie Getin Banku S.A.

Rada Nadzorcza Banku powołała Jarosława Dowbaja na stanowisko Prezesa Zarządu Getin Banku S.A.

21.04.2006

Getin Bank S.A. wyemitował pierwszą serię euroobligacji

Getin Bank dokonał emisji obligacji o wartości 150 milionów EURO, co stanowi równowartość 584.115.000 PLN.

03.03.2006

Getin Holding planuje podwyższenie kapitału

Zarząd Getin Holding S.A. na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki będzie rekomendował podwyższenie kapitału Getin Holding poprzez emisję nowych akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

09.02.2006

Getin Holding Najlepiej zarządzaną spółką 2005 roku

Getin Holding został wyróżniony nagrodą „Byka i Niedźwiedzia” w kategorii "Najlepiej zarządzana spółka 2005 roku", przyznawaną przez gazetę "Parkiet"