Aktualności


Getin Holding podpisał umowę sprzedaży akcji Carcade Rosja


19.08.2015

Decyzja o całkowitym wycofaniu się z rynku rosyjskiego jest pochodną wysokiego ryzyka ekonomicznego i politycznego związanego z prowadzeniem działalności przez polski podmiot  na terytorium Federacji Rosyjskiej. Prowadzenie biznesu na rynku leasingowym przy założeniu finansowania tej działalności przez rosyjskie banki stało się w ostatnich miesiącach bardzo trudne – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding.

Celem transakcji jest ograniczenie eskpozycji Grupy Getin Holding na ryzyka związane z działalnością na rynku o niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i politycznej, jak również zwiększenie efektywności alokacji aktywów. „Mimo trudnej sytuacji na Ukrainie i na Białorusi, Zarząd Holdingu dostrzega znaczący potencjał biznesowy sektora bankowego w tych krajach. Dlatego w chwili obecnej nie planujemy wycofywać się z innych rynków Europy Wschodniej” – podkreśla Piotr Kaczmarek.

Środki pozyskane z transakcji zostaną alokowane na rynkach o niższym poziomie ryzyka i stabilniejszej sytuacji polityczno-ekonomicznej. W najbliższym czasie Grupa rozważa zwiększenie zaangażowania kapitałowego m.in. w Rumunii, gdzie posiada bank oraz spółkę leasingową. Holding nie wyklucza również ekspansji na inne rynku Europy Środkowej
i Południowej.

Finalizacja transakcji uzależniona jest m.in. zgody Rosyjskiego Urzędu Antymonopolowego.

Pobierz dokument