Aktualności


Agencja ratingowa Fitch potwierdziła rating i jego perspektywę dla Carcade Rosja, spółki zależnej Getin Holding


10.06.2014

Agencja Fitch Ratings potwierdziła rating IDR (Long-term Issuer Default Rating) Carcade Rosja na poziomie “BB-“ z perspektywą stabilną. Agencja potwierdziła również stabilną perspektywę pozostałych ratingów. Spółką, należąca do Grupy Getin Holding, jest drugim największym podmiotem działającym na rosyjskim rynku leasingu pojazdów. Jej zysk w 2013 roku wyniósł 59,2 mln PLN.

„Potwierdzenie ratingu dla Carcade to ważny sygnał, że obecna sytuacja na wschodzie Europy nie ma wpływu na fundamenty biznesowe najważniejszego podmiotu zagranicznego należącego do naszej Grupy” – powiedział Radosław Boniecki, Wiceprezes Zarządu Getin Holding. „Nadal postrzegamy rynek rosyjski jako perspektywiczny, o dużym potencjale rozwoju w segmencie finansowania pojazdów” – dodaje.

Zdaniem Fitch Ratings, potwierdzenie ratingu IDR jest rezultatem stabilnej kondycji spółki, niskiego poziomu odpisów, solidnych zabezpieczeń oraz silnej pozycji płynnościowej. Analitycy pozytywnie odnieśli się również do dywersyfikacji źródeł finansowania oraz sprawnie działającej windykacji, które przyczyniają się do obniżenia poziomu ryzyka związanego z refinansowaniem.