Aktualności


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Holding S.A. w dniu 28.04.2014 r.


31.03.2014

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Holding S.A.: