Aktualności


Złożenie oferty na nabycie akcji Wschodniego Banku Cukrownictwa


03.06.2005

Getin Holding S.A. w dniu 31.05.2005 r. złożył ofertę nabycia 200.000.000 (słownie: dwustu milionów) akcji Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A.
z siedzibą w Lublinie („WBC”), reprezentujących łącznie 99,90% kapitału zakładowego WBC i uprawniających do wykonywania 99,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu WBC.

Oferta złożona została dotychczasowym akcjonariuszom WBC, czyli PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., Bank BPH S.A., Bank Handlowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Kredyt Bank S.A., BRE Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.

Nabycie akcji WBC uzależnione jest od spełnienia warunków, związanych z uzyskaniem przez Getin Holding i przez dotychczasowych akcjonariuszy WBC decyzji i zgód odpowiednich organów na przeprowadzenie transakcji.