Aktualności


Fiolet, firma pośrednictwa finansowego, kupiony przez Getin Holding


19.08.2005

Getin Holding S.A. nabył 600 akcji Fioletu od spółki LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie. Stanowią one 60% kapitału zakładowego Fiolet i dają prawo do 600 (60%) głosów na Walnym Zgromadzeniu FIOLET.

Zgodnie z umową w ciągu 9 miesięcy od dnia nabycia akcji, Getin Holding przysługuje prawo wystąpienia do LC Corp z wnioskiem o odkupienie wszystkich nabytych akcji po cenie ich sprzedaży, jeżeli w opisanym powyżej okresie nastąpi negatywna zmiana sytuacji w zakresie działalności FIOLET.

Spółka FIOLET powstała w sierpniu 2004 roku. Przedmiotem jej działalności jest sprzedaż produktów finansowych banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Jest jednym z kilku dużych pośredników finansowych operujących na rynku polskim. Firma ma sieć ponad 500 punktów sprzedaży – oddziałów własnych i autoryzowanych agencji. W najbliższym czasie Fiolet planuje poszerzenie swojej oferty poprzez dodanie takich produktów jak: karty kredytowe, kredyty samochodowe, finansowanie sprzedaży ratalnej dóbr konsumpcyjnych, kredyty gospodarcze oraz doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami.