Aktualności


Leszek Czarnecki laureatem drugiej edycji Nagrody Lesława A. Pagi


23.09.2005

Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę Lesława A. Pagi w roku 2005 Leszkowi Czarneckiemu biorąc pod uwagę jego osiągnięcia i osobisty wkład
w rozwój rynku usług finansowych w Polsce - napisano w uzasadnieniu uchwały Kapituły. "

W ciągu kilku lat zrealizował z sukcesem wiele przedsięwzięć znaczącej skali na polskim rynku finansowym. Z nazwiskiem Laureata wiąże się powstanie i rozwój takich instytucji finansowych jak m.in. Europejskiego Funduszu Leasingowego, Lukas Banku czy Getin Banku. Pan Leszek Czarnecki buduje w czytelny i transparentny sposób silną grupę finansową obejmującą swoim działaniem szeroki wachlarz usług finansowych oferowanych w nowoczesny sposób i przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. (…) sylwetka Laureata stanowi krzepiący przykład wykorzystania możliwości, jakie stwarzają przedsiębiorczym, zdolnym i odważnym: gospodarka rynkowa i solidne podstawy rynku kapitałowego w Polsce. Jest także uosobieniem cech i przymiotów cenionych w sposób szczególny przez Lesława Pagę".

"Pan Leszek Czarnecki to człowiek czynu, charakteryzujący się także jakże potrzebną w biznesie odwagą. Słowo "sukces" właściwie oddaje jego dokonania w życiu zawodowym. Kiedyś powiedział mi, że wszystko to, czego dokonał nie mogłoby się stać, gdyby nie istniał w Polsce rynek kapitałowy. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że bez takich osób jak Leszek Czarnecki znacznie trudniej budowałoby się ten rynek. A może w ogóle nie można byłoby go zbudować? Polski rynek kapitałowy potrzebuje takich biznesmenów jak on" - skomentował przyznanie nagrody Leszkowi Czarneckiemu minister Jacek Socha, przewodniczący Kapituły.