Aktualności


Open Finance w grupie Getin Holding


05.10.2005

Getin Holding zrealizował zapowiadaną wcześniej transakcję zakupu większościowego pakietu akcji Open Finance – jednego z liderów na rynku doradztwa finansowego.

Getin Holding S.A. nabył od spółki LC Corp. BV z siedzibą w Amsterdamie 350 tys. akcji zwykłych imiennych spółki Open Finance S.A. z siedzibą
w Warszawie, stanowiących 70% kapitału zakładowego Open Finance i dających prawo do 350.000 (70%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Open Finance.

Wartość nominalna jednej akcji Open Finance wynosi 1zł. Cena sprzedaży akcji wynosi 6,5 mln zł. Kwota ta jest płatna do 3 lipca 2006 r. Zgodnie
z zawartą umową, Getin Holding zastrzega sobie prawo wystąpienia do LC Corp. z wnioskiem o odkupienie wszystkich nabytych akcji po cenie ich sprzedaży, w okresie 9 miesięcy od dnia nabycia akcji, jeżeli w tym czasie nastąpi negatywna zmiana w zakresie działalności Open Finance.

Spółka Open Finance została założona w lutym 2004 roku. Obecnie jest wiodącą firmą doradztwa finansowego sprzedającą produkty zarówno kredytowe, jak i inwestycyjne. Spółka koncentruje się na budowie długoterminowych relacji z klientami.

Open Finance dysponuje ofertą dystrybucji produktów ponad 20 instytucji finansowych. Firma oferuje jednostki funduszy inwestycyjnych krajowych
i zagranicznych, współpracuje z kilkunastoma funduszami inwestycyjnymi i firmami ubezpieczeniowymi. Open Finance współpracuje również z 17 bankami oferującymi następujące produkty: kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne, refinansowe oraz pożyczki hipoteczne.

Firma działa poprzez sieć 15 oddziałów w największych miastach Polski. Zatrudnia 78 doradców finansowych. Docelowo Open Finance planuje otworzyć 30 oddziałów i zatrudnić 150 doradców.