Aktualności


Krzysztof Rosiński Prezesem Zarządu Getin Noble Bank S.A.


06.08.2010

5 sierpnia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Krzysztofa Rosińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Getin Noble Banku S.A.

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe oraz uchwałą Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. z 5 marca 2010 roku, Krzysztof Rosiński objął nowe stanowisko w momencie wydania pozytywnej decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do tej pory Krzysztof Rosiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu.

Krzysztof Rosiński, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Finanse i Statystyka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studium Managerial Skills For International Business na INSEAD. Posiada uprawnienia maklera papierów wartościowych. Od 1994 roku ściśle związany z branża ubezpieczeniową i finansową. Współpracował z wiodącymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce m.in. w zakresie rozwoju projektów bancassurance. W latach 2007 - 2009 zasiadał w Zarządzie Getin Holding S.A. Od stycznia do sierpnia 2010 roku, jako Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A., pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych m.in. Open Finance S.A., Noble Securities S.A., Fiolet - Powszechny Dom Kredytowy S.A., Noble Funds – TFI S.A., Getin International.