Aktualności


Leszek Czarnecki nagrodzony przez studentów


11.10.2010

Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club przyznała nagrodę specjalną w kategorii „Siła Przedsiębiorczości” Panu Leszkowi Czarneckiemu. Kapituła doceniła zaangażowanie laureata na rzecz promocji i rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Do grona uhonorowanych tą prestiżową nagrodą należą także: Prof. Leszek Balcerowicz, Prof. Dariusz Rosati, Prof. Jan Antoszkiewicz, Dorota Goliszewska, Roman Młodkowski i Sławomir Łukasiewicz.

IV Gala Młodych Liderów, na której wręczono tegoroczne nagrody, odbyła się 8 Października w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.