Aktualności


Getin Holding kupuje Bank w Rosji


27.02.2011

Zakup ma na celu rozwój działalności bankowej Grupy na terenie Rosji, głównie w segmencie kredytów samochodowych.

Wyrażenie zgody przez Bank Centralny było ostatnim warunkiem zawieszającym wynikającym z przedwstępnej umowy nabycia 60 514 944 akcji Kubanbanku o wartości nominalnej 1 RUB (0,10 zł) każda, stanowiących 75,6% kapitału zakładowego Banku.

Zakup akcji nastąpi po podpisaniu ostatecznych umów z udziałowcami nabywanego Banku.